23 June 2011

if i only could

you used to call me almost every night.
now i wish i could erase the phrase 'used to' and you, never reject my call.

p/s : original photograph by atikah

10 June 2011

tak bertajuk-


tinggal satu penggal sahaja lagi dia boleh dilihat dalam daerah ini.
selepas itu, hampir mustahil aku jumpa dia
dan dia, jauh sekali mahu berjumpa aku.
cuma satu penggal.