03 May 2014

orang.aku : kenapa mak pukul?


mak : sebab pukul la kau jadi orang.

aku : manusia tak boleh berperasaan takut dan sayang terhadap satu orang yang sama dalam satu-satu masa. kita fikir, dengan memukul kanak-kanak, kita dapat menyebabkan kanak-kanak itu mengikut perintah kita tetapi kita lupa bahawa sedikit demi sedikit kita kehilangan rasa hormat kanak-kanak tersebut terhadap kita. kita lupa suatu hari nanti kanak-kanak itu akan dewasa dan kuat. kita pula akan jadi tua. kita yang lemah. bumi ni berpu- 

mak : kau jangan pukul anak murid...

aku : nanti tak jadi orang.

mak : ...

0 refleksi:

darjah

 
bloggerbukan.gila.kuasa