09 March 2010

diam dan lihat

Katup mulut lalu hasilkan diam.
Buka mata lalu lihat muslihat.

0 refleksi:

darjah

catatan

 
bloggerbukan.gila.kuasa