14 March 2010

......... :(

SABARLAH MENAHAN KEMARAHAN.
Bukan marah menahan sisa kesabaran.

0 refleksi:

darjah

catatan

 
bloggerbukan.gila.kuasa