30 January 2014

alam seterusnya.

kehidupan di alam akhirat ialah kehidupan yang sebenar.
bukan persinggahan. lebih kekal.

0 refleksi:

darjah

catatan

 
bloggerbukan.gila.kuasa